Üretim tesislerimizde, her ürün segmenti için bağımsız bir KOBİ mantığıyla çalışan 4 farklı fabrikamız bulunmaktadır. Ürün yelpazemiz içerisinde perdeli ve tenteli semi-treyler, açık kasa ve konteyner taşıyıcı, damper, alüminyum ve paslanmaz çelikten tanker ile alüminyum silolar, frigo kutu araçlar, low-bed ve low-loader taşıyıcılar yer alır.

Performans Yönetim Süreci

 

Tırsan’da performans yönetim sistemi hedefler ve yetkinliklerin bileşiminden oluşur.

Çalışanların bireysel hedefleri, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda belirlenir.Ayrıca iş ailelerine göre oluşturulmuş davranışsal ve teknik yetkinlikler ile yalın kültüre ait çalışanlarımızdan sahip olmalarını beklediğimiz yalın yetkinlikleri kapsar.


Çalışanlarımızın yıl boyunca sergiledikleri performansın ölçümü, performans formlarında bulunan bireysel hedeflerin gerçekleşme oranları ve yetkinlik değerlendirme sonuçlarından oluşur.

Performans değerlendirme sisteminden elde ettiğimiz sonuçları, çalışanlarımızın güçlü olduğu yetkinlikleri daha güçlü kılmak ve gelişim ihtiyacı bulunan yetkinliklerini de istenilen seviyeye getirmek için eğitim ve gelişim planlaması yapılır.

Kariyer Yönetimi Süreci

 

Tırsan kariyer yönetimi süreci, şirketin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak çalışanların uygun pozisyonlara yerleştirilmesi ve bu kişilerin gelişimlerinin sağlanması için uygulanmakta olan temel İnsan Kaynakları süreçlerinden birisidir.

Tırsan kariyer yönetim sürecinin temel amacı; organizasyondaki kritik pozisyonların yedeklenmesi, kurum içinden yönetici yetiştirerek kuruma bağlılığın sağlanması, bilgi birikiminin kurumsallaştırılması ve çalışanların gelişiminin sağlanmasıdır


Kuruma bağlı, sorumluluklarının bilincinde, alanında uzmanlık kazanmış, başarma gücü yüksek insan kaynağını belirlemede kariyer yönetimi süreci bir araç olarak kullanmaktadır. Performans yönetim süreci ile elde edilen sonuçlar, kariyer planlama sürecinde de dikey ve yatay geçiş yapacak çalışanların belirlenmesi ve kendilerinin bu doğrultuda hazırlanması için girdi olarak kullanılır.