Group 23 Group 22 126516 126509 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape feather:arrow-down-circle copy Group 9

Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni


Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni

TIRSAN GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Türkiye'nin güvenilir lideri TIRSAN, rekabet gücünüzü arttıracak ürün ve hizmetleri sizlere sunarken, kişisel verilerinizi de hukuka uygun olarak işlemektedir.  Operasyonlarımızın herhangi bir aşamasında, bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uygun olarak işlenmektedir.

Bu sayfada kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiyi Tırsan Gizlilik Politikası'nda ve  kişisel verilerinizin işlenmesi sırasındaki haklarınızla ilgili detaylı bilgiyi Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası'nı bulabilirsiniz.

Tüm sorularınız için her zaman info@tirsan.com adresinden, kişisel verilerinizle ilgili özel sorularınız için tirsan.samandiraik@tirsan.hs03.kep.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncelleme: MAYIS 2024

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, TIRSAN Treyler San. Ve Tic. A.Ş. (“TIRSAN”) tarafından web sitemiz ve/veya e-posta vasıtasıyla, bizzat başvurarak veyahut bayilerimiz aracılığı ile bize ulaşan internet sitesi kullanıcıları/üyeleri, servis hizmeti verdiğimiz ve/veya TIRSAN’ın faaliyet alanına giren her alanda hizmet ve/veya ürün satın alan müşterilerimiz, çalışan adayları, çalışanlar, hissedar-ortaklar, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları, stajyerler, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, iş ortağı yetkilileri ve çalışanları, basın yayın organı yetkilileri (“İlgili Kişi”)  kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır.

1. İşbu Aydınlatma Metni’nin son güncellenme tarihi Yürürlük Tarihi’dir.

2. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, içerik aksini gerektirmedikçe, aşağıda listelenen kelime ve ifadeler aşağıda belirtilen anlamı taşıyacaktır:

2.1. “Veri Tabanı” müşterilerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.

2.2. “Yürürlük Tarihi”…/05/2024’tür.

2.3. “Müşteri Hizmetleri” hattı numaralarımız web sitemizde ve uygulamamızda yer alan numaralardır.

2.4. “KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

2.5. “Kişisel veri” işbu Aydınlatma Metni’nin 1. maddesinde tanımlanan verileri ve kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

2.6. “Web sitesi” https://tirsan.com.tr/uyari-ve-gizlilik-183-pg adresini ifade eder.

TIRSAN, özel hayatınızın gizliliğine önem verir ve bu konuda her türlü önlemi titizlikle uygular.

Kişisel verilerinizin gizli kalması ve korunması bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK” olarak anılacaktır) öngörülen yükümlülükleri özenle yerine getiriyoruz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu konuda yapılacak uygulamalar konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Şirketimizin resmi internet sitesi olan https://tirsan.com.tr/uyari-ve-gizlilik-183-pg üzerinden “TIRSAN Gizlilik ve Güvenlik Politikası” hakkında bilgi edinebilirsiniz. Anılan internet sitesinde yer alan kayıt formunu elektronik ortamda veya basılı evrak şeklinde doldurmak suretiyle TIRSAN Gizlilik ve Güvenlik Politikasında açıklanan uygulamaları kabul etmiş ve onay vermiş olursunuz.

Kişisel bilgileriniz, Şirketimizin belirlediği esaslara uygun olarak ve herhalde KVKK hükümleri çerçevesinde işleme tabi tutulmaktadır. TIRSAN; işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlarla kişisel verilerinizi işler.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

TIRSAN tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda sıralanmıştır. Bu Kişisel Veriler, tarafınızca TIRSAN ile paylaşılması ve/veya işbu Aydınlatma Metninde sayılan yöntemler yoluyla elde edilecektir.

İletişim Formu - Konusu/Nedeni

İletişim Formu - İletişim Bilgileri

İletişim Formu - Talep Metni

IP adresleri

Log kayıtları

Kimlik bilgileri (Ad-Soyad, TCKN, Nüfus Cüzdanı Seri / Sıra No, Pasaport No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Yaş, Baba Adı, Anne Adı, Evlenmeden önceki Soyadı, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Fotoğraf, Uyruk/Vatandaşlık Bilgisi, Cinsiyet, İmza)

İletişim bilgileri (Adres, E-posta adresi, İletişim Adresi, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi, Telefon No)

İşlem güvenliği bilgileri (IP adres bilgileri, Internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Mac ID Bilgileri, Mail Trafiği İzleme Bilgisi, Şifre ve parola bilgileri /Kimlik Doğrulama Bilgileri)

Müşteri işlem bilgileri (Müşteri Çağrı merkezi kayıtları, Fatura/senet/çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep ve Şikâyet Bilgisi, Borç-Alacak Bilgisi, Müşteri No, Müşteri Gelir Bilgisi, Müşteri Meslek Bilgisi, Araç Plakası / Araçla İlgili Bilgiler, Müşteri Kredi Kartı Ekstresi, Müşterinin Online Aktivite Bilgisi)

Özlük bilgileri (Bordro/Maaş Bilgileri, Disiplin soruşturması, Güvenlik Soruşturması, Özgeçmiş Bilgileri/CV, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, Çalışana Yapılan Sosyal Yardım Bilgileri, Sosyal Güvence Bilgileri, İzin/Fazla Çalışma/Devamsızlık/Kıdem Süresi Bilgileri, İşe başlama ve işten ayrılma tarihi, İstihdam yeri, Performans Değerlendirme Raporları, Şirket Adına Yapılan Seyahatler/Katılınan Toplantılara İlişkin Bilgiler, Araç Kullanım Bilgisi, Askerlik Durumu, Emeklilik Bilgisi, Şirket Kredi Kartı Harcama Bilgisi)

Çalışan adayı bilgileri (İş Başvuru Formları, İş Mülakatları Ve Değerlendirmeler, Cover Letterlar, CV'ler)

Finansal bilgiler (Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri, Kredi Kartı Borcu, Kredi Ödemeleri, Kredi Tutarı, Ödenecek Faiz Tutarı ve Oranı, Borç Bakiyesi, Alacak Bakiyesi, Finansal Hareket Bilgileri)

Hukuki işlem bilgisi (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler, Yasal Takip Bilgisi, Fikri ve Sinai Hak veya Mülkiyet Bilgisi)

Mesleki deneyim bilgileri (Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri)

Pazarlama bilgisi (Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Kişinin Hedefleme Bilgileri ve Alışkanlıkları, Pazarlama Amacıyla Kullanılacak Kişiyle Yapılan Anketler, Çerez Kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)

Görüntü ve ses kayıtları

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

Dernek üyeliği bilgileri

Vakıf üyeliği bilgileri

Sağlık bilgileri (Kan Grubu, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri, Kalıtsal Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kişisel Sağlık Bilgileri)

Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, (Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

2. KİŞİSEL BİLGİLERİN ELDE EDİLMESİ, TOPLANMASI VE HUKUKİ YÖNTEMİ

TIRSAN, faaliyet alanı gereği; tarafınıza ait kişisel bilgiler; doğrudan sizler tarafından, talep ve/veya iletişim formlarının doldurulması, tedarik ve sipariş formlarının doldurulması, bayilerimizi ziyaretiniz, araç teslim anında vermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, web sitesi üyelik ve iletişim formlarının doldurulması, web sitemizi ziyaretiniz, web sitesi e-bülten kayıt formları, telefon görüşmelerinde, WhatsApp, online destek ve sosyal medya kanalları aracılığıyla, reklam üzerinden oluşturulan formlar yoluyla, video, fotoğraf ve e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız veya aracı kıldığınız kişi veya kurumlar tarafından paylaşılması, iş başvuru formları, kariyer siteleri aracılığıyla tarafımıza ulaşan bilgi ve belgeler, şeklinde doğrudan sizlerden veya aracı kıldığınız gerçek veya tüzel kişilerden temin edilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru ve/veya iletişim formları gibi araçlar üzerinden, şirket ya da bayilerimizi ziyaretiniz esnasında 24 saat görüntü ve ses kaydı yapan açık/kapalı devre kamera sistemlerimiz yoluyla, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması,

Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni’nde sayılan yöntem ve amaçlarla ve sadece ilgili kişinin açık rızasının bulunması veya Kanunda yer alan hukuki sebeplerden birinin varlığı halinde işlenebilmektedir.

KVKK hükümlerine uygun olarak toplanan kişisel bilgiler belirli amaçlar çerçevesinde kullanılabilecektir. Bunlar;

TIRSAN ile aranızdaki her türlü sözleşmeden doğan haklarınızı elde etmenizi sağlamak,

Muhtemel uyuşmazlıkların çözümü, ücret tahsilatı gibi sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve Şirketimizden talep edilen bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak,

İlgili diğer tüm yasal düzenlemelere (vergi yasaları, sosyal güvenlik yasaları gibi) uyum sağlamak,

Şirketimizin yeni ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamak,

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin değişikliklerden haberdar olmanızı sağlamak,

Şirketimizin resmi web sitesi içeriğinin tüm ilgililer tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak,

TIRSAN web sitesinin güvenliğini sağlamak,

TIRSAN yerleşkesinin güvenliğini sağlamak,

Şirketimize ait reklamların etkinliğini anlamak ve uygun olan reklamların ilgililere iletilmesini sağlamak,

Şirketimizin mevcut ve muhtemel yapılanması ile ürün ve hizmetlerine yönelik öneri ve tavsiyelerde bulunmak,

Adli ve İdari Kamu otoritelerinin taleplerine karşı gerekli cevabı verebilmek, bu mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlandırma ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyabilmek,

Müşteri Kaydı başvurunuzun yapılması,

Ürün ve hizmetlerimizin sağlanması,

TIRSAN tarafından verilen hizmetin tamamlanması, ödeme durumu ve detaylarınızın doğrulanması,

Kampanya, indirim, teklif, faaliyetlerinin bilgilendirilmesi ve yapılması,

TIRSAN tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek hizmetinize sunulabilmesi, bunlarla ilgili talep ve şikâyetlerin takibi,

Kurumsal iletişim faaliyetleri yapılması,

İlgili kişilerin kişisel verilerinizin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, iş planları ve operasyonların oluşturulması,

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, hukuki uyum süreci,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İletişim taleplerinin karşılanması,

Sunulan hizmetin geliştirilmesi,

İlgili kişilerin ve Şirket’in güvenliğinin sağlanması,

Şirketin internet sitesinin hileli ya da izinsiz kullanılmasının engellenmesi,

Operasyonel değerlendirmelerin araştırılması,

İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Personel güvenliği,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Müşterilerin güvenliğinin sağlanması

Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Talep / şikâyetlerin takibi,

Ücret politikasının yürütülmesi,

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

4. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI VE AKTARILMASI

TIRSAN, Kişisel Verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işler. Bunun dışında Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere satılması, kiralanması veya ticari olarak kamuya açıklanması asla söz konusu değildir.

Bununla birlikte, işbu Aydınlatma Metni’nde açıkladığımız amaçlar kapsamında TIRSAN, İlgili Kişi’ye ait Kişisel Verileri, Özel Nitelikli Kişisel Verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, iş ortaklarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine, Topluluk Şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, grup şirketlerine (ana şirket ve bağlı ortaklıklar) kişisel bilgilerinize erişim sağlama ve işleme izni verebilir.

Toplanan kişisel verileriniz; 4. Maddede detayları verilen ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak; işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Veri işleme amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Ayrıca, sunulan hizmetin ifası ile doğrudan bağlantılı olan Şirketimizin iş ortaklarına yapılan işin niteliği ve kapsamı ile sınırlı olarak kişisel bilgilerinize erişim olanağı sağlayabiliriz.

Dolandırıcılığı veya suç teşkil eden eylemleri önlemek gibi yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi veya kredi riskini azaltmak gibi Şirketimizin haklarının ve/veya varlıklarının korunması için kişisel bilgilerinizi idari makamlara veya konu ile ilgili kuruluş ve organizasyonlara açıklamak zorunda kalabiliriz. Bilgi ve belge talep etmeye kanunen yetkili kamu otoritelerine kişisel bilgileriniz açıklanmak zorundadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla TIRSAN’a başvurarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

5.1 Elden Kimlik Teyitli Şahsen Başvuru

“Adliye Mah. 1520 Sk.No:3/Z1 Arifiye/Sakarya” veya “Osmangazi Mahallesi Yıldızhan Caddesi No:6 Sancaktepe/İstanbul” adresine yapılan elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilecektir. Bu kanalla yapılan başvurular Şirket’in Güvenlik birimi tarafından teslim alındığında ivedilikle İrtibat Kişisi’ne gönderilir.

5.2 Şirket’in Kayıtlı Elektronik Posta Adresine yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından;

Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. için tirsan@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, yapılan başvurular, Şirket’in Hukuk Birimi tarafından teslim alındığında ivedilikle İrtibat Kişisi’ ne gönderilir.

5.3 Noter Vasıtasıyla

İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Şirket’in tescilli adresine iletilen başvurular, Şirket’in Güvenlik veya İdari İşler birimi tarafından teslim alındığında ivedilikle İrtibat Kişisi’ne gönderilir. Noter vasıtasıyla yapılan başvurularda kimlik teyidi noterin yükümlülüğünde olması sebebiyle ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

5.4 İadeli Taahhütlü Posta ile Yapılan Başvuru

İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılan başvurular Şirket’in Güvenlik veya İdari İşler birimi tarafından teslim alındığında ivedilikle İrtibat Kişi’sine gönderilir. İadeli taahhütlü posta ile yapılan başvuruda kimlik teyidi yapılabilmesini teminen öncelikle başvuruda bulunan bilgilerin kontrol edilmesi ve ilgili kişi ile irtibata geçilmesi üzerine bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. İadeli taahhütlü posta ile yapılan başvuru neticesinde ilgili kişinin kimlik teyidi konusunda şüphe söz konusu ise verilerin güvenliği açısından ek belge talep edilebilir.

Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilmektedir. Kanuni hakların kullanılması ile ilgili detaylı bilgilere, bu dokümandaki “7.0 Veri Sahibinin Hakları” başlıklı bölümden ulaşabilir.

İlgili Kişi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. İlgili Kişi TIRSAN’a düzeltme amacıyla başvurmamış ve güncel bilgileri sağlamamış olması halinde TIRSAN’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İlgili Kişi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

6. ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizin kullanıcılarını birbirinden ayırt edebilmek için kullanıcıların bilgisayarlarına küçük dosyalar yerleştirebiliriz. Bu durum, bilgi akışının analiz edilmesi, reklam etkinliğinin ölçülmesi, güvenliğin desteklenmesi gibi çok önemli amaçlara hizmet eder. Bu şekilde internet sitemiz ziyaret edildiğinde önemli veriler elde ederiz. Bu da internet sitemizin geliştirilmesine olanak sağlar.

Şirketimizin sunduğu birtakım hizmetler sadece çerez kullanarak erişilebilir. Bazı çerezler de sistemin çalışması için gereklidir. Eğer kayıtlı bir kullanıcı bu çerezleri engellemeyi tercih ederse, kullanıcı sistemin tüm içeriğine erişim sağlayamayabilir. Farklı şekillerde uygulamaları bulunmakta olup, Şirketimiz tarafından kullanılmaktadır.

Çerez politikamıza ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

TIRSAN, İlgili Kişi tarafından sağlanan Kişisel Verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna göre kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özlük bilgisi ve sağlık bilgileri 15 yıl; işlem güvenliği bilgisi, müşteri işlem bilgisi, finansal bilgi, hukuki işlem bilgisi ve mesleki deneyime ilişkin bilgiler sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 yıl; kamera kayıtları, çalışan adayı bilgileri, dernek üyeliği, vakıf üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ise 2 yıl saklanacaktır.

Buna ek olarak TIRSAN İlgili Kişi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri saklayabilecektir.

8. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER VE TAAHHÜTLER

TIRSAN ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

TIRSAN, İlgili Kişi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, TIRSAN uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

9. YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İleride Gizlilik ve Güvenlik Politikamızda değişiklik yaparsak bu değişiklikleri web sitemizde yayınlanacağız. Değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metninde yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.

10.2. İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metni Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.

10.3. İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metni’ni Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

Veri Sorumlusu/ Temsilcisi:

Seray Bingöl

seray.bingol@tirsan.com