Group 23 Group 22 126516 126509 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape feather:arrow-down-circle copy Group 9

DAF Truck N.V. (DAF), Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. (Tırsan) ile arasındaki distribütörlük sözleşmesini defaten ihlal etmiştir ve hâlihazırda Hollanda mahkemelerinde görülen davamızın sonuçlanmasını da beklemeden Türkiye’deki faaliyetlerine başladığını dün bir basın duyurusu ile ilan etmiştir.

Hollanda Oost-Brabant mahkemesinde görülen davanın temel olarak konusunu DAF ile TIRSAN arasındaki distribütörlük sözleşmesinin halen yürürlükte olup olmadığının tespiti oluşturmaktadır.  Söz konusu davanın ilk duruşma tarihi 25.03.2016’dır ve bu dava sonuçlanıncaya kadar DAF ile Tırsan arasındaki distribütörlük sözleşmesinden kaynaklanan ticari ve hukuki ilişkinin yürürlükte olduğu hususunu kamuoyunun dikkatinize sunarız.

Sevgi ve Saygılarımla

Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Bşk.

Ö. Çetin Nuhoğlu