Group 23 Group 22 126516 126509 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape feather:arrow-down-circle copy Group 9

HABERLER


TIRSAN’DAN ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİNE 1,5 MİLYON $ BAĞIŞ

TIRSAN’DAN ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİNE 1,5 MİLYON $ BAĞIŞ

05 Aralık 2014

Tırsan Yönetimi Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu Argüden Yönetişim Akademisi adına Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) bünyesinde oluşturulan bağış fonuna 1,5 milyon $ bağışta bulundu. 

Üretim gücüyle olduğu kadar üretim ve yönetim felsefesi ile de Türkiye treyler sektörünün öncü lideri olan Tırsan, yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmak üzere faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin ilk bağışçısı oldu. Tırsan Yönetimi Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Argüden Yönetişim Akademisi adına Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) bünyesinde oluşturulan Bağış Fonu’na 1,5 milyon $ bağışta bulundu. 

5 Aralık 2014 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ve Argüden Yönetişim Akademisi Direktörü Barış Dinçer’in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Argüden Yönetişim Akademisi’ne eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1,5 milyon $ bağışta bulundu. 

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Gelişmenin temeli güvendir. Vatandaşların ve paydaşların güvenini kazanmak ise katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi iyi yönetişim ilkelerini her alanda hayata geçirmekle sağlanabilir. Bu nedenle, sürdürülebilir büyüme için başta kamu sektörü olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde de iyi yönetişim anlayışını geliştirmeliyiz. OECD’nin 2014 yılı Türkiye raporunda yer alan bir araştırmaya göre Türkiye’de istihdam edilen işçi başına üretilen artı değer, Türkiye’deki yabancı sermayeli şirketlerde yerli şirketlere oranla iki kat daha fazla. Bu da, problemin bir kaynak sorunu değil, yönetim anlayışı sorunu olduğunu gösteriyor,” ifadelerini kullandı. 

Nuhoğlu, projeyi desteklemelerinin ardındaki nedenleri açıkladı: “Sürdürülebilir büyüme için rekabet edebilirlik, rekabette avantajlı olmak için ise Ar-Ge, inovasyon ve yönetim kalitesi temel yetkinliklerdir. Türkiye’de sürdürülebilir rekabet edilebilirlik aslen bireysel başarılara veya ülkenin genel büyüme potansiyeline bağlanmamalıdır. Yaşam kalitemizi geliştirmek için toplumda bu yetkinlikleri artırabilecek katılımcı politika oluşturma süreçleri oluşturulmalıdır. Yönetişim alanında uluslararası bir isim olan Dr. Argüden öncülüğünde kurulan bu Akademinin sürdürülebilirlik için gerekli yönetişim anlayışının yerleşmesi yönünde önemli bir açığı dolduracağına güveniyor, bu nedenle de bu fikre yatırım yapılması gerektiği inancıyla bu projeye destek oluyoruz. Biz Tırsan olarak her zaman başarıya giden yola ışık tutulmasına destek oluruz.” 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ise, “Türkiye’nin 21. yüzyılı genç ve dinamik bir nüfus yapısı ile karşıladığını, böylesi bir fırsatın heba edilmemesi gerektiğini” belirtti ve iyi yönetişimin bir kültür, bir iklim ve bir davranışlar bütünü olduğunun altını çizerek, “bu bakımdan yönetişim anlamında yetkin ve vizyon sahibi gelecek nesil liderlerin yetiştirilmesinin kritik önemde olduğunu,” söyledi. 

Prof. Dr. Barbarosoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrenciliğinden bu yana hem akademik alanda, iş dünyasında ve kamu sektöründe, hem de sosyal sorumluluk konularında gösterdiği liderlik ile örnek mezunlarımızdan olan Dr. Argüden’in öncülüğünde kurulan Argüden Yönetişim Akademisi’ne BÜVAK olarak bir bağış platformu sunmaktan mutluluk duymaktayız. Boğaziçi Üniversitesi’nin uzman akademik kadrosu da, Argüden Yönetişim Akademisi tarafından geliştirilecek yönetişim odaklı eğitim ve araştırma faaliyetlerine azami destek olacaklardır.” 

Son olarak söz alan Argüden Yönetişim Akademisi Direktörü Barış Dinçer ise, şu görüşlere yer verdi: “Avrupa’nın önde gelen treyler üreticilerinden Tırsan tarafından yapılan bu bağış üç açıdan çok değerli. 

•    Birincisi Sayın Çetin Nuhoğlu şahsında Tırsan, iyi yönetişime verdiği değer ile Türk iş dünyasına çok kıymetli bir rol model oluyor. Umuyorum onun açtığı yoldan iş dünyasından küçük büyük, ama hepsi değerli başka destekçilerimiz de olacaktır. 
•    İkincisi Tırsan’ın yaptığı bu bağış OECD, Dünya Bankası, IFC, Global Compact gibi uluslararası kuruluşlar, Boğaziçi Üniversitesi, Toronto Üniversitesi Rotman School gibi akademik kurumlar ve TKYD, TEİD gibi sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte yürüttüğümüz eğitim ve araştırma faaliyetlerimiz için çok güçlü bir kaynak desteği olacaktır. 
•    Sayın Nuhoğlu aynı zamanda bu önemli bağışını bina gibi fiziki bir mekân oluşturmak yerine, iyi yönetişim gibi yaşam kalitemizi geliştirecek bir kavramın geliştirilmesine odaklayarak ülkemizde bağışçılar için örnek olacak yenilikçi bir yaklaşımı da hayata geçirmektedir.” 


ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ 

Kâr amacı gütmeyen Akademi, ARGE Danışmanlık tarafından yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmak üzere faaliyet göstermek üzere 2014 Şubat ayında kuruldu. ‘İyi yönetişim, kaliteli yaşam’ anlayışıyla yola çıkan Akademi kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler yürütüyor. Bu amaçla akademik kurumlar, uluslararası kuruluşlar ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak eğitim ve araştırma projeleri geliştiriyor. 

Argüden Yönetişim Akademisi’nin Direktörlüğünü daha önce Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi, OECD gibi uluslararası kuruluşlarda önemli çalışmalara imza atan Barış Dinçer yürütüyor. Barış Dinçer, 2014 Haziran ayında Columbia Üniversitesi Ira Millstein Merkezi tarafından verilen prestijli Kurumsal Yönetişimin Yükselen Yıldızı Ödülünü de kazanmıştı.