Group 23 Group 22 126516 126509 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape feather:arrow-down-circle copy Group 9
Mahkemenin 23.12.2014 tarihli kararı özet olarak şöyledir: 

1.    Tırsan’ın İthalatçı Sözleşmesi tüm hükümleriyle ayaktadır ve geçerliğini sürdürmektedir. 

2.    DAF, Türkiye’de Tırsan ile doğrudan ya da dolaylı olarak rekabet unsuru oluşturacak herhangi bir faaliyet veya iletişimde bulunamayacaktır. 

3.    DAF, yukarıdaki maddeleri ihlal etmesi durumunda 10 Milyon Avro’ya kadar ceza ile karşı karşıya kalabilecektir. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ayrıca bu hakkaniyetli sonucun elde edilmesinde bize destek olan başta, ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu, Stibbe Hukuk Bürosu(Hollanda) ve Sn. Av. Mustafa Taboğlu olmak üzere, tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz. 


Saygılarımızla 

Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Bşk. 
Ö. Çetin Nuhoğlu