Group 23 Group 22 126516 126509 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape feather:arrow-down-circle copy Group 9

Kavramsal Tasarım


Doğru treyler çözümünü üretmek için Tırsan’da müşterilerimizi dinleriz.

Bizim için kavramsal tasarım, ister Ankara'nın soğuk ovalarında, ister uçsuz bucaksız Rus steplerinde, isterse bir Alman lojistik şirketinin enformasyon teknolojileri merkezinde olsun, müşterilerimizle olan ilişkimizin başlamasıyla eş zamanlı olarak başlayan ve ürün yönetiminden üretime tüm departmanların rol aldığı disiplinler arası bir süreçtir.

İşbirliğine dayanan takım çalışması yoluyla tüm birimler, kendi deneyimleri ve kendi alanlarındaki en son teknolojik gelişmeleri katarak, sürece katkıda bulunurlar.

Bu sayede, müşteri operasyonlarının sistematik analizi yoluyla ham olgusal veriyi treyler çözümüne ilişkin kavramlara dönüştürürler.