Group 23 Group 22 126516 126509 Fill 4 Fill 1 Fill 1 Combined Shape feather:arrow-down-circle copy Group 9

Test ve Sistem Simülasyonu


Treyler çözüm kavramsalı tasarıma dönüştürülüp proje hedefleri belirlenir belirlenmez, Tırsan mühendisleri tasarımı sanal platformlara aktarmaya başlar. 

Bilgisayar destekli komponent ve sistem simülasyonları yardımıyla tasarımın performansı, treyler mimarisi genelindeki yük dağılımı, gerilim derişimi, yol istikrarı, aerodinamik ve elektronik sistemler açısından değerlendirilir.

En güvenilir simülasyon sonuçları için, gerçek çalışma koşullarını sanal test ortamına aktarmak üzere gerçek zamanlı yol ve yük yükleme verilerini toplamak için ortaklarımızla birlikte çalışırız. Gerçek zamanlı veri toplama: Gerilim ölçer, ivme ölçer, devir ölçer ve GPS.